Vloženo: 04.10.2019

Revize vodovodního potrubí

Od 14. října t.r. bude prováděna postupně kontrola ukotvení vertikálního vodovodního potrubí jednotlivých stoupaček v domech.

Požadovanou součinnost s obyvateli domu při postupu prací projedná pan Caudr.

Zahájení této akce bude 14.10. t.r. v domě 648 a bude se týkat bytů:
1, 3, 6, 9, 12,15, 18, 21, 24, 27, 30, 33.

Akci realizuje firma HPV – gastop s.r.o., smluvní partner družstva.

V Praze dne 4. října 2019

Vloženo: 01.10.2019

„Dokončení akce výměna linolea“

V tomto měsíci byla dokončena výměna linolea ve společných prostorách našich domů a vymalování. Akce pokračuje nátěrem zábradlí a instalací madel.

Představenstvo družstva žádá obyvatele našich domů, aby:

1) na nové linoleum:

 nepokládali odpad určený do popelnic

 neumísťovali květináče

2) na chodbách:

 dodržovali minimální šíři všech únikových cest, která je minimálně 1,1 m.

Vloženo: 05.09.2019

V tomto měsíci se uskuteční jednání představenstva ve čtvrtek 19.9. od 18h.

za představenstvo
Jarmil Formánek

Vloženo: 19.08.2019

Sdělení obyvatelům domů Cílkova 648

Výměna linolea

Od 20. srpna t.r. bude prováděna výměna linolea ve společných částech domu 648.

Požadovanou součinnost s obyvateli domu při postupu prací projedná dodavatelská firma.

Žádáme obyvatele domu o dodržování ZÁKAZU KOUŘENÍ po dobu realizace pokládky linolea.

Akci realizuje firma Růžička s.r.o., smluvní partner družstva.

Praze dne 16. srpna 2019

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 23.07.2019

Sdělení obyvatelům domů 647 a 648

U P O Z O R N Ě N Í

Přerušení dodávky studené vody
od 8 do 18h:

 v domě 647 dne 26. července
a
 v domě 648 dne 29. července

V Praze dne 23. července 2019

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 28.06.2019

Sdělení obyvatelům domů Cílkova 647-648

Výměna linolea

Od 15. července t.r. bude prováděna výměna linolea ve společných částech domu 647.

Požadovanou součinnost s obyvateli domu při postupu prací projedná dodavatelská firma.

Žádáme obyvatele domu o dodržování ZÁKAZU KOUŘENÍ po dobu realizace pokládky linolea.

Akci realizuje firma Růžička s.r.o., smluvní partner družstva.

V Praze dne 28. června 2019

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 28.06.2019

Sdělení obyvatelům domů Cílkova 647-648

Přerušení užívání sušárny v domě 648

Od 15. července t.r. nebude pro obyvatele našich domů k dispozici sušárna v domě 648.

Provoz bude obnoven po ukončení výměny linolea ve společných částech obou našich domů.

V Praze dne 28. června 2019

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 28.06.2019

Sdělení obyvatelům domů 647 a 648

Pražská teplárenská a.s. oznámila našemu družstvu, že v níže uvedených termínech provádí plánované opravy a rekonstrukce.

Dodávka teplé vody bude přerušena ve dnech:

25. až 29. července 2019
a
16. až 19. srpna 2019

V Praze dne 28. června 2019

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r

Vloženo: 17.06.2019

M A L O V Á N Í

Od 18. června t.r. budou zahájeny činnosti spojené s vymalováním společných prostor domu (chodeb a schodišť) v domě 647.

Žádáme obyvatele o vyklizení veškerých předmětů umístěných na chodbách domu.

Akci realizuje pan Ladislav Fiala na základě smluvního vztahu s družstvem.

V Praze dne 17. června 2019

Vloženo: 29.05.2019

M A L O V Á N Í

Od 3. června t.r. budou zahájeny činnosti spojené s vymalováním společných prostor domu (chodeb a schodišť) v domě 647.

Žádáme obyvatele o vyklizení veškerých předmětů umístěných na chodbách domu.

Akci realizuje pan Ladislav Fiala na základě smluvního vztahu s družstvem.

V Praze dne 29. května 2019

Vloženo: 14.05.2019

Sdělení obyvatelům domů Cílkova 647-648

Kontrola uzávěrů vody

Vzhledem k opakujícím se závadám, které způsobují havarijní stav, žádáme obyvatele domů o prověření funkčnosti uzavírání přívodu teplé a studené vody od stoupačky do bytové jednotky.

Zjištěné závady sdělte představenstvu družstva mailem nebo písemně do schránky družstva do 31. května t.r.

V Praze dne 14. května 2019

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 09.05.2019

Sdělení obyvatelům domů Cílkova 647
Rekonstrukce osvětlení

Od 13. května t.r. bude prováděna rekonstrukce osvětlení společných částí domů vč. elektro rozvodů.

Akci realizuje pan Michal Ježek, smluvní partner družstva.

V Praze dne 9. května 2019

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek, v.r.

Vloženo: 23.04.2019

Vyúčtování služeb za rok 2018

Firma Sia Consulting s.r.o, která zajišťuje účetnictví našeho družstva, provedla vyúčtování služeb za rok 2018, které vám bude v listinné podobě doručeno v 17. týdnu t.r.

Přeplatky budou zaslány do konce května t.r. bezhotovostně na účet z kterého je prováděna měsíční úhrada ve prospěch družstva.

Nedoplatky zašlete na účet družstva č.ú 792 83 399/0800 nejpozději do 31. května 2019 pod stejným variabilním symbolem, který uvádíte při měsíční platbě družstvu. (č.domu/ č.bytu).

Vloženo: 02.04.2019

Sdělení obyvatelům domů Cílkova 647-648
Výzva k vyklizení společných prostor

Představenstvo žádá obyvatele našich domů o úklid jejich věcí volně ložených ve společných částech domů (sklípcích, chodbách a místnostech v přízemí, 5. a 9. patře).

K likvidaci je možno využít velkoobjemový kontejner, který bude dne 15. dubna přistaven v ulici Cílkova.

V případě nutnosti dalšího skladování těchto věcí je nezbytně nutné je označit jmenovkou a projednat s panem O. Caudrem.

Vloženo: 01.04.2019

U S N E S E N Í
členské schůze Bytového družstva Kamýk konané dne 25.3.2019.
1. Členská schůze schvaluje:
a/ zprávu představenstva o činnosti za rok 2018,
b/ hospodaření Bytového družstva Kamýk v roce 2018,
c/ převod zisku do fondu oprav,
d/ rozpočet na rok 2019,
e/ zprávu kontrolní komise o kontrole účetní závěrky za rok 2018,
f/ financování prací souvisejících se správou družstva,

Vloženo: 07.03.2019

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi „Bytového družstva K a m ý k“, která se koná dne 25.3. 2019 od 18 hodin v restauračním zařízení PANDA

P r o g r a m:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, mandátní a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé období
4. Projednání účetní uzávěrky roku 2018
5. Plán rozpočtu na rok 2019
6. Zpráva kontrolní komise
7. Diskuse
8. Návrh usnesení
9. Závěr

za představenstvo Bytového družstva Kamýk
Ing. J. Formánek

Vloženo: 27.02.2019

Sdělení obyvatelům domů 647 a 648

Dle sdělení městské části Praha 12 budou kontejnery na objemný komunální odpad v 1. pololetí t.r. přistaveny takto:

 v pondělí 15.4.
 ve čtvrtek 16.5.
 ve čtvrtek 13.6.

Kontejnery budou umístěny v ulici Cílkova, před ÚMČ Praha 12, a to vždy od 14 do 18 hodin.
Po dobu přistavení bude u kontejneru přítomna obsluha, která bude kontrolovat, zda je tam odkládán pouze odpad, pro který je kontejner určen.

V Praze dne 27. února 2019

Vloženo: 01.02.2019

Změna termínu zasedání představenstva

Zasedání představenstva družstva v měsíci únoru se uskuteční dne 7. února t.r.

V Praze dne 1. února 2019

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 03.01.2019

Sdělení obyvatelům domů Cílkova 647-648

Roční odečty měřidel tepla na radiátorech a stavu vodoměrů v jednotlivých bytových jednotkách se uskuteční takto:

 v domě 648 dne 7. ledna 2019 od 9 do 18 hodin

 v domě 647 dne 8. ledna 2019 od 9 do 18 hodin

Žádáme všechny uživatele bytů, aby zajistili v uvedené dny pověřeným pracovníkům družstva přístup k měřičům v bytech.

V Praze dne 3. ledna 2019

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 31.05.2018

Přerušení dodávky vody.

Představenstvo oznamuje obyvatelům našich domů, že proběhne výměna vodoměrné sestavy přívodu vody do objektu, kterou bude realizovat firma Česká voda - Czech Water a.s.

Tato oprava si vyžádá přerušení dodávky studené vody v čase od 8 – 15 hodin v jednotlivých domech takto:

6. června v domě 647

7. června v domě 648

V Praze dne 31. května 2018

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)