Vloženo: 15.09.2020

Zasedání představenstva družstva se konají druhý čtvrtek v měsíci od 18:30 hod.

Vloženo: 03.09.2020

Oprava plynové soustavy

Z důvodu změny předpisů bude etapově provedena výměna všech přívodních uzávěrů plynu v domě a v jednotlivých bytech domu 647.
Dne 21.9. t.r. se bude týkat bytů:
1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33.
Po dobu oprav bude zastaven přívod plynu v době od 9 do 16 hod. do celého domu.
Pro znovu puštění plynu do těchto bytů dne 21.9. v 16 hodin je nezbytná přítomnost osoby v bytě pro provedení kontroly těsnosti pracovníky plynařské firmy.
Bez provedené kontroly nelze plyn pustit.

Vloženo: 27.08.2020

Oprava plynové soustavy

Z důvodu změny předpisů je nutné provést výměnu všech přívodních uzávěrů plynu v jednotlivých bytech.
V domě 648 bude akce probíhat postupně a po dobu opravy příslušné sekce bude zastaven přívod plynu v době od 9 do 16 hod.

Pro znovu puštění plynu v 16 hodin je nezbytně nutná přítomnost osoby v bytě pro provedení kontroly těsnosti pracovníky plynařské firmy. Bez provedené kontroly nelze plyn pustit.

Dne 14.9. t.r. se bude týkat bytů:
1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33

Vloženo: 27.08.2020

Oprava plynové soustavy

Z důvodu změny předpisů je nutné provést výměnu všech přívodních uzávěrů plynu v jednotlivých bytech.
V domě 648 bude akce probíhat postupně a po dobu opravy příslušné sekce bude zastaven přívod plynu v době od 9 do 16 hod.

Pro znovu puštění plynu v 16 hodin je nezbytně nutná přítomnost osoby v bytě pro provedení kontroly těsnosti pracovníky plynařské firmy. Bez provedené kontroly nelze plyn pustit.

Dne 14.9. t.r. se bude týkat bytů:
1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33

Vloženo: 16.06.2020

Sdělení obyvatelům domů 647 a 648

Vzhledem k tomu, že byl v posledním období zjištěn pohyb cizích osob ve společných prostorách našich domů, a to zejména ve večerních a nočních hodinách, žádá představenstvo družstva všechny obyvatele domů vč. podnájemníků, aby důsledně kontrolovali zavírání vstupních dveří domů a neumožňovali vstup neznámým osobám do našich domů.
Toto opatření se týká i podomních prodejců nebo nabízečů různých řemeslných i jiných služeb.

Vloženo: 16.03.2020

Sdělení obyvatelům domů Cílkova 647 a 648

Na základě opatření vlády ČR vyhlášených dne 15.3. t.r. a zákazu činností z něho vyplývajících nebudou v našich domech realizovány opravy plynu a vody plánované v období od 16. do 25. března 2020.

V Praze dne 16. března 2020

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 14.03.2020

Sdělení družstevníkům domů Cílkova 647 a 648

V souvislosti s rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení stavu nouze na území republiky a opatřeních z něho vyplývajících se členská schůze našeho družstva nemůže, a tedy nebude konat v termínu určeném stanovami družstva.

Družstevníci budou o termínu svolání členská schůze informováni obvyklým způsobem až budou odvolána veškerá „riziková“ opatření.

V Praze dne 14. března 2020

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 12.03.2020

Oprava plynové soustavy

Z důvodu změny předpisů bude etapově provedena výměnu všech přívodních uzávěrů plynu v jednotlivých bytech domu 647.
Dne 23.3. t.r. se bude týkat bytů:
1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33.
Po dobu oprav bude zastaven přívod plynu v době od 9 do 16 hod. do celého domu.
Pro znovuspuštění plynu do těchto bytů je dne 23.3. v 16 hodin nezbytná přítomnost osoby v bytě pro nutnost provedení kontroly těsnosti pracovníky plynařské firmy. Bez provedené kontroly nelze plyn pustit.

V bytech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 a 35 bude plyn uzavřen dne 23.3. a otevřen až po dokončení opravy, která bude prováděna dne 24.3.
Pro znovuspuštění plynu do těchto bytů je dne 24.3. v 16 hodin nezbytná přítomnost osoby v bytě pro nutnost provedení kontroly těsnosti pracovníky plynařské firmy. Bez provedené kontroly nelze plyn pustit.

V bytech č.1,3,6,9,11,12,14,17,23,27,32,33 a 35 byla při revizi zjištěna závada na přívodní hadici ke spotřebiči, proto bude provedena její výměna.

Žádáme uživatele bytů o zpřístupnění bytu, dle uvedeného rozpisu oprav, pracovníkům firmy HPV – gastop s.r.o., smluvního partnera družstva, která opravu realizuje.

Požadovanou součinnost s obyvateli domu při postupu prací projedná pan Caudr.

V Praze dne 12. března 2020

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 12.03.2020

Oprava vodovodního potrubí

Na základě výsledků technické kontroly bude prováděno ukotvení vertikálního vodovodního potrubí jednotlivých stoupaček v domě 647 takto:

Dne 26.3.t.r.
Dopoledne byty č. 6 a 9
Odpoledne byty č. 12, 21 a 24

Žádáme uživatele bytů o zpřístupnění bytu, dle uvedeného rozpisu oprav, pracovníkům firmy HPV – gastop s.r.o., smluvního partnera družstva, která opravu realizuje.

Po dobu opravy bude přerušena dodávka vody v příslušné sekci.

Požadovanou součinnost s obyvateli domu při postupu prací projedná pan Caudr.

V Praze dne 12. března 2020

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 05.03.2020

Oprava vodovodního potrubí

Na základě výsledků technické kontroly bude prováděno ukotvení vertikálního vodovodního potrubí jednotlivých stoupaček v domě 648 takto:

Dne 18.3.t.r.
Dopoledne byty č. 6 a 9
Odpoledne byty č. 12 a 21

Dne 19.3.t.r
Dopoledne byty č. 24 a 30
Odpoledne byty č. 13 a 34

Dne 25.3.t.r.
Dopoledne byty č. 8 a 14
Odpoledne byty č. 32 a 35

Žádáme uživatele bytů o zpřístupnění bytu, dle uvedeného rozpisu oprav, pracovníkům firmy HPV – gastop s.r.o., smluvního partnera družstva, která opravu realizuje.
Po dobu opravy bude přerušena dodávka vody v příslušné sekci.

Požadovanou součinnost s obyvateli domu při postupu prací projedná pan Caudr.

V Praze dne 6. března 2020

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 05.03.2020

Oprava plynové soustavy

Z důvodu změny předpisů je nutné provést výměnu všech přívodních uzávěrů plynu v jednotlivých bytech.
V domě 648 bude akce probíhat postupně a po dobu opravy příslušné sekce bude zastaven přívod plynu v době od 9 do 16 hod.

Pro znovu puštění plynu v 16 hodin je nezbytně nutná přítomnost osoby v bytě pro nutnost provedení kontroly těsnosti pracovníky plynařské firmy. Bez provedené kontroly nelze plyn pustit.

Dne 16.3. t.r. se bude týkat bytů:
1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33

Dne 17.3. t.r. se bude týkat bytů:
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35

V bytech č.1,3,5,9,11,15,18,23,26,30,32,33 a 35 byla při revizi zjištěna závada na přívodní hadici ke spotřebiči, proto bude provedena její výměna.
Žádáme uživatele bytů o zpřístupnění bytu, dle uvedeného rozpisu oprav, pracovníkům firmy HPV – gastop s.r.o., smluvního partnera družstva, která opravu realizuje.

Požadovanou součinnost s obyvateli domu při postupu prací projedná pan Caudr.

V Praze dne 5. března 2020

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 04.02.2020

Sdělení obyvatelům domů Cílkova 648

Revize plynových rozvodů a vodovodního potrubí

V jednotlivých bytech bude prováděna v termínech:

v domě 647 dne 10.února od 14,30 h

v domě 648 dne 11.února od 14,30 h

Žádáme obyvatele našich domů o zpřístupnění pracovníkům firmy Panýrek s.r.o., smluvního partnera družstva, k rozvodům v bytě.

Požadovanou součinnost s obyvateli domů při postupu prací zabezpečuje pan Caudr.

V Praze dne 4. února 2020

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 10.01.2020

Sdělení obyvatelům domů Cílkova 647-648

„Oprava výtahu“

Na základě výsledku periodické revizní prohlídky provedené pracovníky firmy Schindler bude provedena oprava výtahu v domě 647.

Oprava výtahu v domě 647 se uskuteční
dne 16. ledna 2020 od 8 hod.

Po dobu opravy (cca 4 hodiny) nebude výtah pro obyvatele domu v provozu.

Celou akci zajišťuje na základě smluvního vztahu firma Schindler, jejíž pracovníci budou obyvatele domu v případě potřeby informovat o konkrétních postupech prací nebo omezení pohybu po domě.

Vloženo: 07.01.2020

Sdělení obyvatelům domů Cílkova 647 a 648

„Změna termínu zasedání představenstva“

Zasedání představenstva družstva v měsíci lednu se uskuteční dne 16. ledna t.r. od 18:30 hod.

V Praze dne 7. ledna 2020

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 31.12.2019

Sdělení obyvatelům domů Cílkova 647-648

Roční odečty měřidel tepla na radiátorech a stavu vodoměrů v jednotlivých bytových jednotkách se uskuteční takto:

 v domě 648 dne 6. ledna 2020 od 9 do 18 hodin

 v domě 647 dne 7. ledna 2020 od 9 do 18 hodin

Žádáme všechny uživatele bytů, aby zajistili v uvedené dny pověřeným pracovníkům družstva přístup k měřičům v bytech.

V Praze dne 30. prosince 2019

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 21.11.2019

Rekonstrukce kolárny v domě 647.

Od 25. listopadu t.r. bude probíhat rekonstrukce kolárny v domě 647.

Žádáme uživatele tohoto prostoru o vyklizení kol v termínu do 24.11. t.r.

O termínu obnovení provozu budete informováni.

V Praze dne 21. listopadu 2019

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 18.11.2019

Provoz sušárny v domě 648

Od 18. listopadu t.r. je obnovena možnost užívání sušárny v domě 648 pro obyvatele našich domů.

V Praze dne 18. listopadu 2019

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 04.10.2019

Revize vodovodního potrubí

Od 14. října t.r. bude prováděna postupně kontrola ukotvení vertikálního vodovodního potrubí jednotlivých stoupaček v domech.

Požadovanou součinnost s obyvateli domu při postupu prací projedná pan Caudr.

Zahájení této akce bude 14.10. t.r. v domě 648 a bude se týkat bytů:
1, 3, 6, 9, 12,15, 18, 21, 24, 27, 30, 33.

Akci realizuje firma HPV – gastop s.r.o., smluvní partner družstva.

V Praze dne 4. října 2019

Vloženo: 01.10.2019

„Dokončení akce výměna linolea“

V tomto měsíci byla dokončena výměna linolea ve společných prostorách našich domů a vymalování. Akce pokračuje nátěrem zábradlí a instalací madel.

Představenstvo družstva žádá obyvatele našich domů, aby:

1) na nové linoleum:

 nepokládali odpad určený do popelnic

 neumísťovali květináče

2) na chodbách:

 dodržovali minimální šíři všech únikových cest, která je minimálně 1,1 m.

Vloženo: 05.09.2019

V tomto měsíci se uskuteční jednání představenstva ve čtvrtek 19.9. od 18h.

za představenstvo
Jarmil Formánek

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)

 
 
 
Bytové družstvo Kamýk | Webové stránky pro bytová družstva

Chyba

...